Prekių pirkimo taisykles

TAISYKLES

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.jaunylis.lt taisykles

Pagrindines sąvokos

Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.jaunylis.lt.

Pardavėjas – AB “Jaunylis”, buveinės adresas Laisvės al. 12, LT–52163 Kaunas, juridinio asmens kodas 134313818.

Paskyra – Pirkėjo Elektroninės parduotuvės vartotojo paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigijo prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Sutartis – tarp Pirkejo ir Pardavejo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektronineje parduotuveje.

Taisykles – šios Elektronines parduotuves naudojimo ir pirkimo-pardavimo taisykles.

Užsakymas – Pirkejo pateikiamas Elektronineje parduotuveje platinamu prekiu užsakymas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisykles) sudarytos siekiant užtikrinti Jusu ir Pardavėjo) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybe ir kitas su prekiu pirkimu – pardavimu Elektronineje parduotuveje susijusias taisykles. 

1.2. Pirkėjas, pirkdamas Elektronineje parduotuveje, suformaves prekiu krepšelį ir pradedamas pildyti užsakymo forma bei pažymėjęs varnele prie teiginio „Sutinku su taisyklemis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklemis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Šiu Taisykliu sudedamoji dalis yra Elektronineje parduotuveje paskelbti prekiu Pristatymo ir Grąžinimo aprašymai, su kuriais Pirkėjas turėtų susipažinti prieš sudarant Sutartį.

1.4. Taisykles nustato Elektroninės parduotuves prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymo už prekes tvarka, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktu leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybes nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis; juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktu duomenų teisingumu ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

2.4. Pirkejas isipareigoja uztikrinti Paskyros duomenu (slaptažodžio) slaptuma ir ju atskleidimas tretiesiems asmenims. Pirkejas yra atsakingas už jam suteiktu prisijungimo duomenu išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektronineje parduotuveje atliekami prisijungus prie Pirkejo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius treciuju asmenu veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkejo prisijungimo duomenimis ir Pirkejo Paskyra.

2.5. Sutartis tarp Pirkejo ir Pardavejo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, Elektronineje parduotuveje suformaves Prekiu krepšelį, nurodes prekiu pristatymo adresa ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkes apmokejimo buda ir susipažinęs bei patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklemis, paspaudžia nuoroda „Patvirtinti pirkima” ir Pirkejo nurodytu elektroniniu paštu Pardavejas išsiuncia Pirkejo pateikto užsakymo patvirtinima, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu.

2.6. Tarp Pirkejo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklese nustatyta tvarka.

2.7. Pardavėjas turi teise vienašališkai atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumoketus pinigus arba pratęsti Pardavejo pareigu pagal Sutartį vykdymo terminus, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ ar del techniniu klaidu (kliuciu) ir/ ar treciuju asmenu veiksmu Pardavejas protingomis ir jam prieinamomis priemonemis neturi galimybes vykdyti Sutarties. Pardavejas tokiais atvejais isipareigoja apie susidariusia situacija informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančiu Sutarties vykdymo budu.

3. Prekes ir ju kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos prekes savybes nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekes pateiktame prašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektronineje parduotuveje esancios prekes savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekiu dydžio, formu ir spalvos del Pirkejo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitu techniniu priežasčių, taip pat atsižvelgiant i protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekes spalvos, dydžio ar formos neatitikimas salygotas del Pardavejo ar su juo susijusiu treciuju asmenu veiksmu, tuomet Pardavėjas atsako už prekes galimus išvaizdos neatitikimus.

3.2. Prekiu nuotraukos pateiktos Elektronineje parduotuveje gali neatitikti realios prekiu ir ju pakuotes išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekes pakuotes.

3.3. Prekems taikoma Užsakymo metu galiojusi prekiu kaina. Prekiu kainos Elektronineje parduotuveje gali skirtis nuo prekiu kainu Pardavejo fizinese parduotuvese.

3.4. Pardavėjas turi teise bet kuriuo momentu, neispejes apie tai Pirkejo, keisti prekiu pasiula ir kaina Elektronineje parduotuveje. Šie pakeitimai netures itakos jau patvirtinto Užsakymo ivykdymui.

3.5. Kiekvienos parduodamos prekes kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektronineje Parduotuveje prie atitinkamos prekes, suformuotame Pirkejo Užsakyme bei Pardavejo Pirkejui išsiustame elektroniniame pranešime apie Užsakymo patvirtinima. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkejo Užsakymo patvirtinimo Pardavejui momentu galiojanciomis kainomis.

3.6. I prekes kaina yra iskaiciuotas pridetines vertes mokestis (PVM).

3.7. I prekes kaina nera iskaiciuotas prekiu pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekiu pristatyma taikomi mokesciai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte ir Pirkejo Užsakymo patvirtinimo pranešime 

3.8. Pardavėjas turi teisė atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytu prekiu šiais atvejais: prekiu kaina arba kokybe Elektronineje parduotuveje buvo rodoma neteisingai arba galutine pirkimo kaina pirkiniu krepšelyje buvo rodoma neteisingai del sistemos klaidos. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas išsiųsti Pirkėjui pranešimą ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumoketa kaina, naudojant tokias pačias mokejimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pradinei transakcijai. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisyta kaina, nurodyta tokiame pranešime, išsirinktas prekes isidedamas i nauja pirkiniu krepšelį. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokiu papildomu kompensaciju už žala, kuria Pirkėjas gali patirti del tokiu sutarties atsisakymu.

3.9. Pardavėjas turi teise savo nuožiūra nustatyti minimalu prekiu krepšelio dydi, t. y. minimalia Užsakymo suma, kuria pasiekus bus vykdomas Pirkejo užsakymas.

3.10. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų atitinkamo Pardavejo prekiu bendra kainu suma nesiekia nustatytos sumos (įskaitant tuo metu pagal teises aktus galiojanti PVM), gali buti taikomas (iskaitant tuo metu pagal teises aktus galiojanti PVM) administravimo mokestis, kuris yra skirtas sandelio sistemu palaikymui, prekiu paruošimo proceso ir kitoms užsakymo vykdymo išlaidoms padengti. Šis mokestis gali būti taikomas tik tiems užsakymams, kuriu krepšelio suma yra mažesnė nei nustatyta (neiskaitant pristatymo išlaidų). Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja ji sumoketi Pardavejui. Kai Taisykliu numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas ji buvo sumokėjęs.

4. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir ju pristatyma vienu iš šių būdų:

4.1.1. naudodamasis elektronines bankininkystes paslaugomis;

4.1.2. apmokedamas už prekes atsiimant jas terminale.

4.2. Atsiskaitymui už prekes ir ju pristatyma naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesciai už atliekamas operacijas. 

4.3. Pardavėjas Pirkejo pateikta prekiu užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilna apmokėjimą už prekes ir ju pristatyma (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaityma terminale). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa moketina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir ju pristatyma Sutarties sudarymo metu. Pirkejui neatsiskaicius už prekes ir ju pristatyma Sutarties sudarymo metu, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visa reikiama ir teisinga informacija, butina prekiu ir ju pristatymo paslaugu apmokejimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybes del banku, kuriu paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkejo apmokejimas Pardavejui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusiu nuostoliu. Taip pat Pardavejas neprisiima jokios atsakomybes, kilusios del Pirkejo padarytu klaidu formuojant ir vykdant mokejimo pavedima (pvz. neteisingo saskaitos numerio nurodymo / ivedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusiu nuostoliu ir (ar) kitu neigiamu pasekmiu.

5. Prekiu pristatymas

5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavejo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti imone (toliau – Kurjeris). Prekiu pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, iskaitant Kuršių nerija. Prekes pristatomos adresu, kuri Pirkejas nurode registracijos metu ir/ ar pateikdamas Užsakyma. Taip pat prekiu pristatymas gali būti vykdomas i Lietuvos pašto skyrių, LPEXPRESS, Nege kurjeriai ir OMNIVA terminalus.

5.2. Už prekiu pristatyma taikomas žemiau nurodytas Prekiu pristatymo mokestis:

5.2.1. Lietuvoje nemokamas pristatymas taikomas visiems užsakymams, kuriu krepšelio verte yra didesne nei 40 EUR, išskyrus pristatyma i Kuršiu nerija (Neringa). Jeigu krepšelio verte yra mažesne nei 25 EUR – papildomai priskaiciuojamas 1,49 EUR pristatymo mokestis. Pristatymo i Kuršių nerija kaina 25 EUR. Pristatymas i ES šalis – 8,00 EUR. Pristatymas i treciasias šalis – 15,00 EUR. Tiksli pristatymo kaina gali priklausyti nuo užsakomu prekiu svorio ir kitu aplinkybiu, todel galutine pristatymo kaina bus matoma tik suformavus Užsakymą.

5.3. Prekes pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Iprastai prekes pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu: Lietuvoje per 3 – 5 darbo dienas, i kitas šalis per 4-7 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka del nenumatytu aplinkybiu prekiu pristatymas gali veluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekes turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendoriniu dienu. Prekiu pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir ju pristatymo paslaugas (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą terminale). 

5.4. Užsakius daugiau nei viena preke, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.

5.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo velavima del siuntinius pristatanciu treciuju asmenu kaltes.

5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už velavima pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui pristatomos ar pristatomos pavėluotai del paties Pirkejo kaltes arba del nuo Pirkejo priklausanciu aplinkybiu.

5.7. Jei prekiu pristatymas ne del Pirkejo kaltes ar su juo susijusių aplinkybiu veluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienu ir šalims nepavyksta susitarti del prekiu pateikimo terminu pratesimo arba užsakytu prekiu pakeitimo analogiškomis ar kitomis Elektronineje parduotuveje esanciomis prekemis, Pirkejas turi teise atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardaveja Elektronines parduotuves elektroninio pašto adresu info@jaunylis.lt), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumoketus pinigus (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo būdai grynaisiais pinigais arba banko kortele prekiu pristatymo metu) per 14 (keturiolika) kalendoriniu dienu po Sutarties atsisakymo pranešimo gavimo. Pinigai grąžinami i banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokejimas.

5.8. Pirkėjas, pasirinkes prekiu pristatymo per kurjeri buda, įsipareigoja Pirkejo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslu prekiu pristatymo adresa ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekiu pristatymo laiku Užsakymo metu pateiktu prekiu pristatymo adresu prekes atsiimtu pirkejas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė Užsakymo numeri. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimancio asmens varda ir pavarde, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojanti asmens dokumenta.

5.9. Jei del Pirkejo kaltes arba nuo jo priklausanciu aplinkybiu šalių sutartu laiku prekiu pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristacius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba suderinus su Pirkeju prekiu pristatymo laika nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkama nauja pristatymo laika. Už toki pakartotini prekiu pristatyma Pardavėjas turi teise pareikalauti iš Pirkejo sumoketi papildoma pristatymo mokesti. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotiną pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas isipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo sumoketus pinigus (išskyrus atveji, kai Pirkejas pasirinko atsiskaitymo būdą grynaisiais pinigais arba banko kortele prekiu pristatymo metu) per 14 (keturiolika) kalendoriniu dienu po Sutarties atsisakymo, iš gražinamos sumos išskaitydamas prekiu gražinimo Pardavejui išlaidas. Pinigai grąžinami i banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokejimas.

5.10. Prekiu pristatymo metu Pirkėjas (Pirkejo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusių Pardaveju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuote nera suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekiu asortimenta, kieki ir kokybe. Pastebejes siuntos ir (ar) prekes išorinės išvaizdos pažeidimus, prekiu asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkejas (Pirkejo atstovas) privalo apie tai pažymeti Pardavejo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardaveju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekes pažeidimų / neatitikimų aktą. Prekiu perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkejo ir Pardavejo suderinta tvarka ir terminais.

5.11. Jei Pirkejo pateiktame Užsakyme yra bent viena preke, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavejas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir savo nuožiura nurodo vieną ar kelis iš galimu situacijos sprendimo budu:

5.11.1. Pardavejas vienašališkai atšaukia Užsakyma ir per 14 (keturiolika) dienu gražina Pirkėjui sumoketa suma i Pirkejo banko sąskaita, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakyma.

5.11.2. Pardavėjas pasiūlė kita (velesni) Užsakymo pristatymo (atsiemimo) termina.

5.11.3. Pardavėjas pasiūlė ivykdyti Užsakymą be trukstamos prekes bei grąžinti Pirkėjui už trukstama preke sumoketu pinigu suma per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo pristatymo (atsiemimo) dienos i Pirkejo banko sąskaita, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakyma.

5.12. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 5.12.2 ar 5.12.3 punktuose pasiulytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal Uzsakyma sumokėta suma i Pirkejo banko sąskaita, iš kurios buvo atliktas mokejimas.

6. Nuotolines sutarties atsisakymo teise ir prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotoju teisiu apsaugos istatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiant sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teise, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai raštu arba skambučiu Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekiu pristatymo dienos. Pirkejo pranešimas apie Sutarties atsisakyma turi būti pateiktas elektroniniu paštu info@jaunylis.lt arba kontaktiniu telefonu +37068620433. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas informuotu Pardaveja apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. Preke grąžinama nemokamai per Pardavėjo nurodyta kurjeri, siuntų savitarnos terminala arba iteikiant Pardavejo atstovams Pardavejo buveineje. Nuotolines pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymo atveju Pirkėjui esant ne Lietuvoje, prekes grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavejui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakyma pateikimo momento. Pardavejas, gaves šiame Taisykliu punkte nurodyta raštiška arba žodini Pirkejo pranešima apie Sutarties atsisakyma, per 14 (keturiolika) kalendoriniu dienu gražina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (iskaitant ir prekiu pristatymo išlaidas).

6.2. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik viena ar kelias, bet ne visas pagal Sutarti įsigytas prekes, prekiu pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytu prekiu kiekio, vertes ar kitu savybiu. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytu prekiu kiekio, vertes ar kitu savybiu, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokescio dalis, kuria padidejo pristatymo mokestis lyginant su ta, kuria Pirkėjas butų turejęs sumoketi neužsisakes grąžinamu prekiu.

6.3. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys – verslininkai, teise nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendoriniu dienu atsisakyti nuotolines Sutarties nėra taikoma, tad šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir Užsakyma atitinkancios prekes nera grąžinamos ir nera keiciamos.

6.4. Atsisakius Sutarties, grąžinama preke turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.4.1. preke negali būti deveta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertes;

6.4.2. preke turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuote gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti preke) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.4.3. preke turi likti su visomis prikabintomis etiketemis. 

6.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi atiduoti suderintu laiku atvykusiam kurjeriui arba kurjeriu terminale.

6.6. Kartu su grąžinama preke Pirkejas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos prašyma del prekes grąžinimo (jame nurodydamas savo banko saskaita, i kuria turi būti pervesti pinigai už grąžinama preke. 

6.7. Pirkėjas neturi teises pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir gražinti prekiu, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti del sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz. apatiniai, jei buvo nuimta higienine apsaugos juostele), taip pat ir kitais LR Civilinio kodekso 6.22810 2 dalyje nurodytais atvejais. Pardavėjo apatinio trikotažo pakuotė yra pažymėta specialiu lipduku. Jei Pirkėjas produkta tik apžiūri, taciau nesugadina pakuotes – grąžinti galima įprasta tvarka.

7. Netinkamos kokybes prekiu keitimo ir grąžinimo taisykles

7.1. Netinkamos kokybes prekes i tinkamos kokybes prekes keiciamos ir prekes grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybes nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

7.2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

7.3. Pirkėjas neturi teises nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. 

7.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybes prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali gražinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

7.4.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protinga termina pašalintų prekes trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

7.4.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

7.4.3. kad preke butu pakeista analogiška tinkamos kokybes preke;

7.4.4. gražinti sumoketa kaina ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik viena iš Taisykliu 7.4 punkte numatytu teisiu gynimo budu. Savo pasirinkima Pirkėjas privalo pareikšti gražindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 7.4 punkte numatyta buda, Pardavėjas neturi galimybes jo įgyvendinti, Pardavejas siulo alternatyvu 7.4 punkte numatyta bauda.

7.6. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybes, Pardavėjas privalo grazinti Pirkejui jo sumokėta kaina. Netinkamos kokybes daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

7.7. Jeigu keiciant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardaveju privalo atsiskaityti pagal priskaičiuotas ir prekiu pakeitimo metu galiojančias prekiu kainas.

7.8. Prekes keiciamos ar gražinamos Pirkejo rašytiniu prašymu, kurio forma pateikiama kartu su preke, arba Pirkejo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui Taisykles nurodytu elektroniniu paštu. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekes kokybes trukumas), del kurios isigyta preke netenkina Pirkejo, ir vienas iš Taisykliu 7.4 punkte nurodytu reikalavimu. Prie prašymo pridedamas prekes pirkima–pardavima iš Pardavejo patvirtinantis dokumentas.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Pardavėjas asmens duomenu tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenu teisines apsaugos istatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenu apsaugos reglamente.

8.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techniniu ir organizaciniu priemoniu, kad užtikrintų visų tvarkomu asmens duomenu apsauga nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netycinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visu kitu neteisetu apdorojimo formu.

8.3. Daugiau informacijos apie Pirkejo asmens duomenu tvarkyma galima rasti Pardavėjo Privatumo politikoje.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas turi teise laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektronines parduotuves veikla apie tai neinformaves Pirkejo.

9.2. Komentuodamas ar siusdamas rekomendacija Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teises aktu reikalavimu. Komentuodamas ir siusdamas rekomendacija Pirkėjas prisiima atsakomybe už savo veiksmus.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkejo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šiu Taisykliu 9.2. punkte nurodytu reikalavimu.

9.4. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, del kuriu Pirkejas negauna informaciniu ar patvirtinančiu elektroniniu laišku iš Pardavėjo.

9.5. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkejui siuncia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

9.6. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siuncia Pardavejo Elektronines parduotuves elektroninio pašto adresu info@ujaunylis.lt. Pirkėjas turi teise kreiptis i Pardaveja ir Pardavėjo veiklos adresu Laisves pr. 82, LT-06125 Vilnius, Lietuva.

9.7. Šios Taisykles niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali buti suprantamos kaip ribojancios Pirkejo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teises aktuose. Šios Taisykles sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais. Tarp Pirkejo ir Pardavėjo sudarytai prekiu pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teise.

9.8. Visi Pirkejo ir Pardavejo nesutarimai, kilę iš prekiu pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susije, sprendžiami šaliu derybu budu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl Elektronineje parduotuveje isigytos prekes galite pateikti Valstybinei vartotoju teisiu apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetaineje vvtat.lt (taip pat Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo forma EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

9.9. Šios taisykles yra paskelbtos ir galioja nuo 2022 m. sausio 26.

Uždaryti
Sign in
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.

0